Traject

Het mediationtraject bij een scheiding kent vier onderdelen:

  1. Start mediation
  2. Kinderen
  3. Zakelijke aspecten
  4. Eindafspraken (ouderschapsplan en convenant)

Start mediation

Beide partijen worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek bij mij op kantoor. Tijdens dit gesprek bespreken we wat mediation inhoud, welk doel jullie hebben met de mediation, wat ik van jullie verwacht en wat jullie van mij mogen verwachten als mediator. Als jullie willen starten met de mediation dan kan dat direct nadat de mediationovereenkomst getekend is.

Inventarisatie

Er wordt een inventarisatie gemaakt van verwachtingen, wensen, belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Uit elkaar gaan is een rouwproces dat door beide partijen anders ervaren kan worden. Er vindt een overgang plaats van partners naar de nieuwe rol van ex-partner. Vaak zijn er dingen voorgevallen die uitgesproken dienen te worden om de toekomst op een goede manier in te kunnen en die de onderlinge communicatie zoveel mogelijk verbetert. Jullie bepalen gezamenlijk wat wel en niet besproken wordt.

Kinderen

Wanneer er kinderen betrokken zijn, is het belangrijk dat zij geen slachtoffer worden van de scheiding. Jullie rol als partners eindigt, maar jullie blijven beide altijd de ouders van de kinderen. Kinderen zullen de rest van hun leven behoefte hebben aan een liefdevolle relatie met beide ouders. Er wordt gekeken hoe u uw ouderrol wilt gaan invullen en hoe dit past in uw (nieuwe) leven. Het doel is om te komen tot afspraken over alles wat uw kind aangaat, zodat hij/zij minimaal belast wordt. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Voor ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben met minderjarige kinderen, is het verplicht om een ouderschapsplan bij te voegen bij het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.

Zakelijke aspecten

Aan de hand van de door jullie verstrekte informatie wordt gekeken welke zaken geregeld dienen te worden op het financiële vlak, zoals kinderalimentatie, partneralimentatie, woning/hypotheek, pensioenen en dergelijke. Als mediator ondersteun ik jullie in de bespreking/ onderhandeling van deze zaken. De uiteindelijke afspraken mogen uiteraard niet in strijd zijn met de wet en zullen uitvoerbaar moeten zijn. U wordt geïnformeerd over de wetgeving, maar ook de financiële en fiscale gevolgen van de keuzes die jullie wensen te maken. Zo kunnen jullie goed geïnformeerd bewuste keuzes maken en komen jullie niet voor verrassingen te staan.

Indien nodig, kan ik u doorverwijzen naar deskundigen die u verder op weg kunnen helpen; zoals notaris, hypotheekadviseur of advocaat.

Eindafspraken

De eindafspraken met betrekking tot minderjarige kinderen komen vast te liggen in jullie ouderschapsplan. Voor de overige, meestal financiële afspraken, wordt een convenant opgesteld. Ik let erop dat het ouderschapsplan en het convenant aansluiten bij jullie wensen en aan alle wettelijke vereisten voldoet. Daarbij wordt het belang van eventuele kinderen en de uitvoerbaarheid van de plannen niet uit het oog verloren.

Het ouderschapsplan en het convenant worden via een advocaat ingebracht in de echtscheidingsprocedure die via de Rechtbank loopt. Voor samenwoners is dat niet een verplichting, maar kan het wel wenselijk zijn om bepaalde afspraken door de rechtbank te laten bekrachtigen.