Familiemediation


Familie mediation is een vorm van mediation die zich richt op conflicten binnen families. Het is gericht op een snelle, efficiƫnte oplossing van een specifiek conflict en is geen vorm van therapie. Denk vooral aan een ruzie over een nalatenschap, of een situatie waarin oud zeer de communicatie tussen familieleden verstoort. Het doel is de familieleden weer met elkaar in gesprek te brengen waarbij de belangen en standpunten helder worden gemaakt. Vervolgens kunnen de partijen op basis daarvan zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

De onderwerpen van conflict kunnen divers zijn:

  • Scheidingen;
  • verdeling van zorg;
  • verdeling van vermogen en nalatenschappen;
  • conflicten binnen een familiebedrijf;
  • langslepende familieruzies.

De fiscale achtergrond van Susan brengt met zich mee dat zij, naast het begeleiden van de gesprekken, tevens inzichtelijk kan maken wat de fiscale gevolgen zijn van de voorgenomen afspraken.