Stiefouderplan


Sinds 2009 zijn ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden afspraken gemaakt over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Een dergelijk plan kan ook verstandig zijn als u een relatie hebt met iemand die al kinderen heeft?

Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen verschillende loyaliteiten een rol. Dit kan resulteren in spanningen, maar ook praktische problemen zoals: 
– Hoe voeden we de kinderen op?
– Wie corrigeert de kinderen en hoe?
– Hoe vieren we de verjaardagen?
– Hoe gaan we om met de ex-partner(s)?

Wanneer twee gezinnen worden samengevoegd, is het belangrijk dat u probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, waaronder ook die van de kinderen. De vragen die u elkaar in een nieuw gezin dient te stellen – en die essentieel zijn om een succesvol samengesteld gezin te kunnen worden heeft u niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand.

Het Stiefouderplan helpt bij het formuleren van een gezamenlijk doel. U kunt invullen welke steun u verwacht van uw partner (praktisch én emotioneel) en wat u belangrijk vindt in de opvoeding, hoe u wilt dat met situaties en spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen.

Gaandeweg hoort u wellicht nog verrassende dingen van uw partner, of wist u van uzelf niet dat u sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt. Neem de tijd om het Stiefouderplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin zal slagen.