Inhoud


Er zijn verschillende manieren waarop partners hun partnerschap kunnen hebben vormgegeven, zoals huwen in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Ook het verbreken van de relaties kan op verschillende manieren, zoals:

  • echtscheiding met huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen;
  • scheiding van tafel en bed;
  • ontbinden van geregistreerd partnerschap;
  • einde samenleving samenwoners met of zonder samenlevingscontract.

De vorm waarin uw partnerschap is vormgegeven, bepaalt op welke goederen u recht heeft en aan welke verplichtingen dient te worden voldaan. Het is belangrijk dat de mediator de verschillen begrijpt tussen de verschillende vormen en de verplichtingen die daarmee samenhangen. Susan heeft ruime ervaring in het beoordelen van huwelijkse voorwaarden en overige partnerschapsovereenkomsten.

Daarnaast kan Susan als mediator met een fiscale achtergrond de fiscale gevolgen van jullie voorgenomen afspraken in de gaten houden en toelichten. Ook kan zij jullie informeren over jullie aangiften inkomstenbelasting. In het jaar van scheiden bestaat de keuze om nog gezamenlijk aangifte te doen of niet waarbij jullie aangiften kunnen worden geoptimaliseerd en op elkaar aansluiten met betrekking tot de alimentatie, de eigen woning/hypotheek en eventuele gezamenlijke vermogensbestanddelen.

Mochten jullie hebben afgesproken dat partneralimentatie wordt betaald, dient de ontvanger rekening te houden met het feit dat de fiscus jaarlijks hierover nog inkomstenbelasting heft. Daarnaast is hierover ook nog een eigen bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Het kan prettig zijn door middel van een voorlopige aangifte deze verschuldigde bedragen in termijnen te betalen, dan in één keer achteraf.