Wij hebben een familiegeschil

Een familieconflict vanwege de verdeling van een nalatenschap of verdeling van de zorg. Onenigheid binnen het familiebedrijf of een langlopende familieruzie? Het gaat alle kanten op, maar je komt er niet meer uit. Wat nu? De werkwijze van Nassette Tax & Mediation Services is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek conflict.

Familiemediation

Familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op een familieconflict. Met aandacht voor een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek conflict. Het is geen vorm van therapie. Het doel is de familieleden weer met elkaar in gesprek te brengen waarbij de belangen en standpunten helder worden gemaakt. Vervolgens kunnen de partijen op basis daarvan zoeken naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation is gericht op kwesties rondom overlijden, zoals een verdeling die als oneerlijk wordt ervaren of spullen die weg zijn. In deze verdrietige periode kunnen de emoties hoog oplopen tijdens het bespreken van de nalatenschap. Zo hebben gebeurtenissen uit het verleden vaak invloed op de afwikkeling van de nalatenschap. Nassette Tax & Mediation Services (Susan van Kessel) helpt partijen bij het zoeken naar een oplossing en bevordert het gesprek. Hierbij is er aandacht voor de gevolgen van de keuzes zowel op persoonlijk,- financieel,- en juridisch gebied. Naast de bemiddeling over de afwikkeling van de nalatenschap, kan ook de aangifte erfbelasting voor de erfgenamen worden gedaan.

Financieel & juridisch advies

Naast het begeleiden van de gesprekken wordt direct inzichtelijk gemaakt wat de fiscale gevolgen zijn van de voorgenomen afspraken. Kennis van erfrecht, fiscaalrecht en familierelaties is daarbij erg belangrijk. Er wordt op toegezien dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn én dat de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.