De kosten van de mediation zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Is de scheiding eenvoudig of complex. Ook hangt het ervan af of ex-partners zelf onderling al veel kunnen afspreken of alles willen bespreken in het bijzijn van de mediator.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

De Raad voor de Rechtsbijstand subsidieert mensen met een laag inkomen die hulp nodig hebben van een mediator. Er is een eenvoudige tabel met inkomensnormen om voor subsidie in aanmerking te komen. Kijk in de tabel onder het kopje “mediations van 4 uur of meer”. Ook mag je niet meer vermogen (spaargeld, overwaarde woning, etc.) hebben, dan het aangegeven heffingvrij vermogen bij rechtsbijstand en mediation. Als je aan beide voorwaarden voldoet, kun je al scheiden voor een eigen bijdrage van slechts € 54 of € 107 per persoon. Zeker de moeite waard om uit te zoeken!

KOSTEN ZONDER SUBSIDIE

Een gemiddelde scheiding bestaat uit drie tot vijf gesprekken. Naast de gesprekken, besteed ik tijd aan correspondentie, het opstellen van de alimentatieberekening, het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan (in geval van kinderen). De kosten van een scheiding hebben betrekking op:

• Mijn honorarium is € 190,00 inclusief BTW per uur;

• Het honorarium van eventueel ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld een hypotheek adviseur of kindercoach. Dit gebeurt alleen op eigen verzoek en is in veel gevallen niet nodig.

• Het honorarium van de advocaat die het gezamenlijke echtscheidingsverzoek indient. Houd hierbij rekening met een bedrag van ca. € 500.

• De griffierechten bij de rechtbank à € 297 (2019).

Wilt u een offerte ontvangen? Vul hier het contactformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.