Een nalatenschapsmediator is een mediator met kennis van erfrecht en familierelaties, die zich richt op kwesties rondom overlijden. Als nalatenschapsmediator begeleid ik partijen bij het zelf zoeken naar een oplossing op het moment dat een conflict is ontstaan bij het afwikkelen van een erfenis. Ik bevorder het gesprek tussen de partijen. Daarnaast informeer ik de partijen over de gevolgen van hun keuzes zowel op persoonlijk gebied als op financieel en juridisch gebied. Ik zie erop toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en leg ze vast in een vaststellingsovereenkomst.

Ook kunt u, vooruitlopend op uw overlijden, een nalatenschapsmediator inschakelen. U kunt dan in een bijeenkomst aan uw dierbaren vertellen wat uw wensen zijn en de gedachten daarachter. Ook kunt u in overleg met de toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen. Zodoende is alles ten tijde van uw overlijden goed geregeld en kunnen ruzies of onenigheden worden voorkomen.

Als fiscalist kan ik naast de bemiddeling omtrent de afwikkeling van de nalatenschap, de aangifte erfbelasting voor de erfgenamen verzorgen.

Kunt u mijn hulp gebruiken bij het afwikkelen van een nalatenschap? Neem vrijblijvend contact met mij op via +31 6 80 10 10 14 of stuur een e-mail naar susan@nassette.nl.