Nalatenschapsmediation


Een nalatenschapsmediator richt zich op kwesties rondom overlijden. Kennis van erfrecht en familierelaties is daarbij ook erg belangrijk. Conflicten omtrent de nalatenschap kunnen over heel veel dingen gaan. Een verdeling die als oneerlijk wordt ervaren, spullen die weg zijn of men komt er niet uit bij het verdelen van de spullen. Het is meestal al een hele verdrietige periode en dan willen de emoties nog wel eens hoog oplopen tijdens het bespreken van de nalatenschap. Het wil ook nog wel eens gebeuren dat er oud zeer zit tussen de erfgenamen, die ervoor zorgt dat een goede afwikkeling niet mogelijk is.

Susan begeleidt partijen bij het zelf zoeken naar een oplossing op het moment dat een conflict is ontstaan bij het afwikkelen van een erfenis. Zij bevordert het gesprek tussen de partijen. Daarnaast informeert zij de partijen over de gevolgen van hun keuzes zowel op persoonlijk gebied als op financieel en juridisch gebied. Zij ziet erop toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en leg ze vast in een vaststellingsovereenkomst.

Ook kunt u, vooruitlopend op uw overlijden, een nalatenschapsmediator inschakelen. U kunt dan in een bijeenkomst aan uw dierbaren vertellen wat uw wensen zijn en de gedachten daarachter. Ook kunt u in overleg met de toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen. Zodoende is alles ten tijde van uw overlijden goed geregeld en kunnen ruzies of onenigheden worden voorkomen. Als fiscalist kan ik naast de bemiddeling omtrent de afwikkeling van de nalatenschap tevens de aangifte erfbelasting voor de erfgenamen verzorgen. Op die manier worden de erfgenamen zoveel mogelijk ontzorgd.