Indien u meer inzicht wenst te krijgen op uw huidige en toekomstige financiële situatie, dan is het mogelijk om een financiële planning te maken. Bij het opstellen van een financiële planning wordt rekening gehouden met uw inkomen, uitgaven en vermogen. Op deze manier wordt een inschatting gemaakt van hoe uw inkomen en vermogen zich in de toekomst zal ontwikkelen. Naar aanleiding van deze inschatting kan een plan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat u met een gerust hart de toekomst tegemoet gaat.

Heeft u een vermogen opgebouwd en wenst u dat over te dragen aan uw kinderen, andere dierbaren of wellicht een goed doel. Diverse opties zijn mogelijk, zoals schenken bij leven en overdracht bij overlijden.

Door het in kaart brengen van uw wensen, uw financiële situatie en de daarbij passende mogelijkheden, wordt een plan opgesteld om de gewenste doelen zo optimaal mogelijk te bereiken.

Met estate planning wordt bedoeld dat maatregelen worden genomen om te zorgen dat zo min mogelijk erfbelasting verschuldigd is over uw erfenis. Door de erfenis gestructureerd over te gedragen levert dit belastingtechnisch een voordeel op.

Estate Planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. Natuurlijk zijn de belangen en de besparingen op belasting groter als er een groot vermogen is. Ook is er meer te regelen als u een eigen bedrijf heeft. Maar wanneer u een eigen woning heeft en/of een spaarpotje, kunt u met estate planning veel bereiken.

Door middel van estate planning kunt u:
 erf- en schenkbelasting besparen;
 zelf bepalen wanneer en aan wie u uw vermogen overdraagt;
 uw nabestaanden zorgeloos achterlaten;
 zorgen voor continuïteit van uw onderneming.

Met estate planning heeft u een zorg minder. U weet zeker dat uw nalatenschap goed geregeld is en dat daarbij de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen. Hoe beter en duidelijker u uw zaken regelt hoe kleiner de kans is op ruzie onder de nabestaanden.

Heeft u behoefte om situatie te bespreken, neem vrijblijvend contact met mij op via +31 6 80 10 10 14 of stuur een e-mail naar susan@nassette.nl.