Het is mogelijk om een deel van uw vermogen te schenken bij leven. Op deze manier kunt u vermogen overdragen aan uw kinderen en andere dierbaren. Mogelijk heeft het financiële voordelen om reeds tijdens uw leven vermogen over te dragen in plaats van het vermogen te laten vererven bij uw overlijden. U kunt op verschillende manieren een schenking doen. Ik informeer u graag welke vorm van schenken het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wanneer u besluit te schenken krijgt u te maken met schenkbelasting, daarnaast kan de schenking ook gevolgen hebben voor uw erfenis. Elk jaar kunt u een bepaald bedrag belastingvrij schenken.

De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van drie factoren:
 de relatie met de ontvanger;
 de voorwaarden van de schenking; en
 de waarde van de schenking. Indien de waarde van de schenking hoger is dan de vrijstelling die van toepassing is, dient u of de ontvanger schenkbelasting te betalen.

Schenk- en erfbelasting

Komt u binnen 180 dagen na de schenking te overlijden? Dan ziet de Belastingdienst deze schenking als onderdeel van de erfenis. De erfgenaam betaalt hier dan erfbelasting over. De betaalde schenkbelasting kan op de erfbelasting in mindering worden gebracht. Door al tijdens uw leven te schenken, verkleint u de erfenis en automatisch ook het bedrag aan te betalen erfbelasting.

Schenking op papier

U kunt ook een schenking doen zonder dat u daadwerkelijk geld overmaakt. Dit wordt een schenking op papier of onder schuldigerkenning genoemd. Dit is verstandig als u niet contant wilt of kunt schenken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het geld in beleggingen zit. Een schenking op papier wordt bij de notaris vastgelegd. Het geld kan, tenzij u zelf anders bepaalt, pas opgeëist worden bij uw overlijden.

Periodieke schenking

U kunt ook besluiten periodiek te schenken aan een goed doel dat is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen. Een periodieke schenking is een structurele schenking van een periode van minimaal vijf jaar. Deze schenking wordt schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Het voordeel hiervan is dat uw schenking volledig aftrekbaar is van uw belastbare inkomen. Dit betekent dat u een deel van uw schenking terugkrijgt via de Belastingdienst. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen.

Heeft u behoefte om situatie te bespreken, neem vrijblijvend contact met mij op via +31 6 80 10 10 14 of stuur een e-mail naar susan@nassette.nl.