Het scheidingsproces via mediation kan worden ingedeeld in de onderstaande negen stappen:
1. scheidingsmelding
2. intake en kennismaking (vrijblijvend)
3. uit elkaar als partners
4. afspraken over de kinderen
5. financiële afspraken
6. scheidingsverzoek rechtbank
7. rechterlijke beschikking
8. inschrijving burgerlijke stand
9. evaluatie en nazorg

Ter indicatie vindt u hieronder de te verwachten tijdsduur van de diverse stappen.

STAP 1 T/M 6
Voor de eerste zes stappen, is gemiddeld drie tot vijf afspraken nodig om alles te bespreken. Uitgaande van één bespreking per week, kan het scheidingsverzoek dus al na vier tot zes weken klaar zijn. Het is belangrijk om de voorgenomen afspraken goed te laten bezinken. Daarom wordt maximaal één afspraak per week ingepland. Is er behoefte aan meer tijd om de gesprekken en gemaakte afspraken te overdenken, dan is het aan te raden om bijvoorbeeld om de twee weken af te spreken. Jullie bepalen het tempo.

Zodra op alle punten overeenstemming is bereikt. Wordt het scheidingsverzoek via een advocaat ingediend bij de rechtbank. De advocaat zal de gemaakte afspraken altijd nog nalopen en bij partijen verifiëren of de gemaakte afspraken op papier ook daadwerkelijk zijn, zoals partijen die beoogd hebben. Een advocaat zal gemiddeld 1 à 2 weken nodig hebben om het verzoek in te dienen.

STAP 7
De uitspraak van de rechter is sterk afhankelijk van de betreffende rechtbank, maar zal gemiddeld zes tot acht weken in beslag nemen.

STAP 8
Zodra de rechter een beschikking heeft afgegeven voor de scheiding, kunnen beide partijen een ‘akte van berusting’ tekenen of tegen de beschikking in hoger beroep gaan. Door middel van het tekenen van de akte, wordt afgezien van hoger beroep en is het mogelijk om direct de echtscheiding in te schrijven. De echtscheiding wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Dit duurt een paar dagen tot een week. Na de inschrijving bent u officieel gescheiden.

STAP 9
Zodra het scheidingsproces is afgerond, wordt het proces geëvalueerd en wordt gekeken of in de praktijk nog tegen punten aangelopen wordt die besproken dienen te worden. Ook in de periode na de scheiding kan jullie situatie veranderen, dat aanleiding geeft om opnieuw om de tafel te zitten om bijvoorbeeld het ouderschapsplan te herzien.