In conflictsituaties is de communicatie vaak verstoord, waardoor geen rechtstreekse communicatie/onderhandeling kan plaatsvinden. Het doel van mediation is het vinden van een aanvaardbare oplossing voor alle partijen. Dat betekent dat alle partijen deze oplossing verkiezen boven de voortzetting van het conflict of de gang naar de Rechtbank.

Bij een gebrek aan wederzijds vertrouwen kan een situatie snel escaleren. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator de rol van neutrale, onpartijdige derde inneemt. Als mediator los ik het conflict niet op, maar breng partijen met elkaar in gesprek en zorg ervoor dat partijen zelf tot een oplossing kunnen komen. Ik heb dus vooral een begeleidende rol.

Als mediator breng ik structuur aan in het gesprek. Door ruimte te bieden aan verschillende perspectieven en alternatieve invalshoeken wordt de communicatie weer op gang gebracht. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat alle partijen aan de beurt komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld. Ook let ik erop dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Tijdens de mediation wordt de aandacht verschoven van de conflicterende standpunten en bijbehorende emoties, naar de onderliggende belangen van de partijen. Op basis daarvan wordt gezocht naar nieuwe, constructieve oplossingen voor het conflict.

Om snel en efficiënt te kunnen werken, wordt aan het begin van de mediation een mediationovereenkomst opgesteld. Daarin staan de spelregels voor de mediation. Ik houd deze in de gaten en bewaak daarmee de voortgang van het proces. De mediation wordt vaak afgesloten met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Heeft u een conflict en kunt u mijn hulp gebruiken? Neem vrijblijvend contact met mij op via +31 6 80 10 10 14 of stuur een e-mail naar susan@nassette.nl.